Menu
Türkiye'deki Alevi Köyleri ve Türkiye Alevi Köyleri Haritaları ile Alevi Köyleri hakkındaki bilgileri forumumuzdan öğrenebilirsiniz.
 1. #1
  Avatar Resmi
  aleviköyleri
  Mesaj
  271
  Konu
  266
  Üye Avatarı

  Mesaj:271

  Konu:266

  Köy:Aslantaş

  Ünlü tekke şairi Derviş Muhammet(1755-1825)’in hem tarikatta, hem sanatta iki öğrencisi/dervişi vardır. Bunlardan biri Ahmet Aşıki(1763-1821), diğeri Şah Sultan( ? – 1845)’dır. Her iki şair de feyzini Derviş Muhammet’ten almıştır.
  Şah Sultan’ın hayatı ve şiirleri konusundaki ilk araştırma R.Ahmet Sevengil’e aittir. Sevengil, “Yüzyıllar Boyunca Halk Şairleri” adlı eserinde, Şah Sultan’ın hayatı hakkında bilgi verip dört şiirini yayımlamıştır.[1]

  Refik Ahmet Sevengil’in Şah Sultan’ın hayatı hakkında vermiş olduğu bilgi özetle şöyledir:
  “...Şah Sultan da Malatya’nın İsa köyde doğmuştur. Doğum tarihi belli değildir. Ahmet Baba adında bir köylünün kızıdır.
  Baba Ahmet’in kızı Sultan; uyanık, anlayışlı, duygulu bir kızdı. O sıralarda halk şairi Derviş Muhammet, İsa köyde hem deyişleriyle, hem çevresine yaptığı uyarmalarla bir din ulusu, yol büyüğü sayılıyordu.
  Baba Ahmet’in kızı Sultan da Derviş Muhammet’in şiirlerini dinleye dinleye büyüdü; duyguları, düşünceleri gittikçe genişlik kazandı, sonunda Derviş Muhammet’e mürit oldu. Artık o da Derviş Muhammet gibi düşünmeye ve şiir söylemeye başlamıştı.
  Önce büyük bir ilgi gördü, saygı gördü; kendisine Şah Sultan denildi. O da mürşidi Derviş Muhammet gibi öğüt yollu şiirler söyledi. Ustasının izinden gitti.
  Öte yandan köyün ileri gelenleri bu gidişten hoşlanmıyorlardı. Derviş Muhammet’le dervişleri Ahmet Aşıki ve Şah Sultan bu yüzden köyün ileri gelenleri ile çatışmaya düştüler. Şah Sultan, onlar için taşlamalar söylemeye başladı.
  Şah Sultan’ın kendi düşüncesinde olmayanlarla yaptığı bu münakaşalar aleyhindeki havanın gittikçe artmasına sebep oluyordu. Zaten Derviş Muhammet’le Ahmet Aşıki de köylülerle bu yüzden geçinemiyorlardı. Sonunda üçü hakkında hükümete şikayetler yapıldı, soruşturma açıldı. Derviş Muhammet de, dervişleri de artık bu köyde rahat edemeyeceklerini anlamışlardı.
  Derviş Muhammet daha önce bu köyden ayrılmış, Divriği’nin Anzağar köyüne göç etmişti. Şah Sultan da onun ardından Anzağar’a gitti.
  Derviş Muhammet’i sevenlerden, muhiplerinden bir bölük, Arguvan’ın Bozan köyünde oturuyorlardı. Bir müddet sonra Şah Sultan mürşidinden izin aldı; Anzağar’dan ayrılıp Bozan köyüne gitti, oraya yerleşti.
  Ahmet Aşıki de Anzağar’dan ayrılıp Kayseri’ye göç etmişti. Üçler böylece dağıldılar.
  Ahmet Aşıki ile Şah Sultan’ın sıcak, temiz bir dostluğu vardı. Bunların can yoldaşı oldukları o bölge köylüleri arasında söylenip gitmektedir.
  Şah Sultan 1845 yılında Arguvan’ın Bozan köyünde ölmüştür”.[2]

  İsim: sahsultan-tekke-bozankoyu.jpg
Görüntüleme: 9
Büyüklük: 113.3 KB (Kilobyte)

  İsa Köylü Mustafa Çelik(1924), tarafından 17 Şubat 1954 tarihinde daktilo ile yazılan 200 sayfalık defterde ise şu bilgiler yer almaktadır:
  “Şah Sultan da Derviş Muhammet ve Aşıki Ahmet Ağa gibi İsa Köyünde doğmuştur. Babasının adı Babo Ahmet isminde fakir bir çiftçidir.
  Şah Sultan’ın doğum tarihi belli değildir. Derviş Muhammet, hakiki evliya yolunu halka öğretmeye çalışarak dedelerin içkili ve değnekli soyguncu ayinlerinin doğru olmadığını, batıl bir yol olduğunu telkin edince Şah Sultan’ın babası Ahmet de Derviş Muhammet’e intisap etmiş, Şah Sultan da daha genç yaşında Derviş Muhammet’e bağlanarak ruhunu istila eden ilahi bir aşk ile dünya meşgalesinin ve zevkinin bir kıymeti olmadığını anlayarak tecerrüde(her şeyden vazgeçip Allah’a yönelme) girmiş, Derviş Muhammet’i ve Aşıki’yi köyden çıkaran müstebit beyler bu sefer de ‘Bu kız evliyalık taslıyor’ diye zulme başlamışlar, bir çok defa zabıtaya ihbar etmişler, bir çok eza cefa görmüş ise de bir müddet daha tahammül etmiş; nihayet evini hırsızlar talamış ve türlü işkenceler yaparak köyden çıkarmışlardır. Bir zaman Anzağar'’a Derviş Muhammet'’n yanında kalmış ve sonra da Derviş Muhammed'’n müsadesiyle Bozan Köyündeki muhiplerin yanına yerleşerek hayatının sonuna kadar orada kalmış ve 1264(1847)'’e bu fani hayata gözlerini kapamıştır".[3]
  Görüldüğü gibi Sevengil, Şah Sultan’ın ölüm tarihini 1845, Mustafa Çelik ise 1847 olarak göstermektedir. Merdivenköyü Şahkulu Sultan Yaşatma Derneği’nin yayınlamış olduğu “Derviş Muhammet” adlı eserde ise, Şah Sultan’ın ölüm tarihi 1264(1847) olarak gösterilmektedir.[4]

  Şah Sultan’ın Türbesi:
  Öğrencim Tülin Çelik’in vermiş olduğu bilgiye göre Şah Sultan’ın türbesi Bozan köyünün kenarındadır. Kiremit çatılı ve toprak malzemeli türbede Şah Sultan’a ait bir kabir bulunmaktadır. Mezar taşı kitabesi ziyaretçiler tarafından öpüldüğü için bazı bölümler okunamamıştır.

  ÖLMEDEN ÖLÜMÜMÜ GÖRDÜM
  BEN ULU DİVANA VARDIM
  ŞEFAHATIM...............................
  BOZANDAKİ ŞAH SULTANIM
  ÖLÜM TARİHİ: ..........................

  Türbenin girişinde görkemli bir Atatürk büstü yer almaktadır. Türbeye gelenlerin kurbanlarını kesip pişirmeleri için eklentiler yapılmıştır. Türbenin bitişiğinde oldukça büyük bir yemakhane bulunmaktadır.
  Türbe kutsal günlerin dışında, daha çok adak adamak ve dilekleri kabul olunca da kurban kesmek için çeşitli zamanlarda ziyaret edilmektedir. Çocuk sahibi olmak isteyenler, çocuklarının askerden veya gurbetten sağ salim dönmesini bekleyenler çoğunluktadır.

  Söylence: Şah Sultan Cezaevine girmiş. Orada gardiyanlar Şah Sultan’a kötü davranmışlar. Evliyalığına inanmamışlar. Şah Sultan’a kötü davranan gardiyanın oğlu da askerde imiş. Gardiyana beddua etmiş. Oğlunun cenazesi gelmiş.[5]

  Şah Sultan’ın Şiirleri:
  Şah Sultan’ın şiirleri ilk defa R.Ahmet Sevengil tarafından derlenmiş, Bunlardan bazıları “Yüzyıllar Boyunca Halk Şairleri” adlı eserde neşredilmiştir. Sevengil, Şah Sultan’ın 4 şiirini neşretmiştir. Sevengil’ den sonraki en kapsamlı çalışma Mustafa Bal tarafından yapılmıştır.
  Mustafa Bal, 1329(1914) yılında Arguvan ilçesinin Karahülük köyünde doğmuştur. Derviş Muhammet’e duymuş olduğu derin muhabbet ve sonsuz sevgi yüzünden Derviş Muhammet’in nefeslerini, küçük yaştan başlamak üzere çeşitli el yazması kaynaklardan(cönk ve mecmua) toplamıştır. Bunlar İsa köylü Bekir Efendi, Halpuz köylü Ahmet Efendi, Divrikli Hasan Hüseyin Asil ve Yusuf Hoca’nın tutmuş olduğu defterlerdir.
  Mustafa Bal’ın derlemeleri “Derviş Muhammet/Derviş Muhammet’im Nuru Vahit, Eseri Dillerde Şahit” adlı bir eserde toplanmıştır. Bu eserde Derviş Muhammet’in 156, Ahmet Aşıki’nin 73, Şah Sultan’ın 20 şiirine yer verilmiştir.[6]
  Sevengil, Şah Sultan’ın nefesleri için şu ifadeyi kullanmaktadır:
  “Köylü kadın şair Şah Sultan, çeşitli konularda şiirler söylemiştir. Öğüt yollu deyişler, taşlamalar, koşmalar...”
  Biz bu makalemizde Şah Sultan’ın iki şiirine örnek vereceğiz.
  Şah Sultan, Ahmet Aşıki kadar güçlü bir şair olmasa bile, koşma tarzındaki şiirleri duygulu ve liriktir. Nefes, düvaz-imam gibi şiirlerinde de başarılıdır.

  Düvaz-İmam
  Metahımız kimse alıp satmadı
  Yaman ucuz olduk halkın içinde
  Yalvardım yakardım kimse tutmadı
  Şimdi gider oldum Çin-i Maçin’e

  Güvel ördek mevç vuruyu göllerde
  Garip olan söyleniyi dillerde
  Kervanı kesilmiş yüce bellerde
  Karışam da gidem Hakk’ın göçüne

  Terkleştik katara Kal-u bela’dan
  Talip olan hiç döner mi pirinden
  Yardım Muhammet’ten, imdat Ali’den
  Umarım ki geçe benim suçumdan

  Hatice, Fatıma, Şehriban ana
  Yezid’in elinden bezendi kana


  Hasret gittiler gül yüzlü yara
  Sorun görün ya onların suçu ne?

  Şah Hasan, Şah Hüseyn-i Kerbela’dır
  Lanet ol Yezid’e hem Mervana’dır
  İmam Zeynel, aşkınan pervanadır
  Gülüzar eyledi zindan içinde.

  Lamekan elinin padişahıdır
  Yezid’in, Mervan’ın Azrayıl’ıdır
  Cennet-i ala’nın gülüzarıdır
  İmam Bakır kaldı kazan içinde

  İmam Cafer hatmeyledi ilmini
  Sahabına bağlamıştır belini
  İmam Rıza’nın konca gülünü
  Bağ bendi bağlandı gül-zar içinde.

  Musa-yı Kazım’ın destinde dolu
  Hazret-i Şah’tır kıbleni tanı
  Takı’nın, Nakı’nın bağlandı kolu
  Üryan büryan kaldı münkir içinde.

  Hasan Ali Askeri deryada oturur
  Öküz balık şu cihanı küfürlü içerikürür
  İmam Mehdi münkürü deper küfürlü içerikürür
  İvirdi çok idi diller içinde.

  Derviş Muhammed’im hatmi tamamı
  Cihana zuhur etti ruh u revanı
  Şah Sultan kölendir ey canım canı
  Ayırma peşinden mahşer içinde[7]

  Koşma
  Urum illerine bir can gönderdim
  Ya Ali sen gönder, senden isterim
  Bakmaz mısın, kebap oldum, çevreldim
  Ya Ali sen gönder, senden isterim.

  Gariptir bilemez uzak yolları,
  Kerem eyle aşırasın belleri
  Çok gezdirmeyesin gurbet elleri
  Ya Ali sen gönder, senden isterim.


  Cümle kuşlar konar yerli yerince
  Hasbıhal ederler dili dilince
  Bir şahin bakışlı kameti ince
  Ya Ali sen gönder, senden isterim.

  Bir söz geldi, söyleyeyim dilime
  Bakmaz mısın, figanıma zarıma?
  Bir yaralı geldi düştü koluma
  Ya Ali sen gönder, senden isterim.

  Yaralının sınığını sarmalı
  İsteyenin muradını vermeli
  Yüz akıyla sılasına varmalı
  Ya Ali sen gönder, senden isterim.

  Derviş Muhammed’im Hünkar’ın canı
  Pervane olmuşum, yandırma beni;
  Şah Sultan derdinden delidir deli
  Ya Ali sen gönder, senden isterim.[8]
  [1] Refik Ahmet SEVENGİL, Yüzyıllar Boyunca Halk Şairleri, İstanbul 1965, s.239-246

  [2] SEVENGİL, a.g.e., s.247

  [3] Mustafa Çelik, Derviş Muhammed’in Nefesleri, Yazıldığı Yer: İsa Köyü, 17 Şubat 1954. Daktilo ile yazılan bu derlemeyi Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Ed.Fak. Antropoloji Böl. I. Sınıf öğrencilerinden öğrencim Tülin Çelik getirmiştir, kendisine teşekkür ederim. 200 sayfalık bu derlemede Derviş Muhammet’ten başka Ahmet Aşıki’nin ve Şah Sultan’ın da nefesleri bulunmaktadır.

  [4] Mustafa Bal, Derviş Muhammet, Merdiven Köyü Şahkulu Sultan Külliyesini Koruma, Onarma ve Yaşatma Derneği. İstanbul 1989, 277 sayfa.

  [5] Tülin Çelik, C.Ü. Fen-Ed.Fak. Antropoloji Böl. Öğrencisi. Derleme( 5 Mayıs 2002)

  [6] BAL, a.g.e.,

  [7] BAL, a.g.e., s. 257-258

  [8] SEVENGİL, a.g.e., s.251-252

 2. #2
  Avatar Resmi
  aleviköyleri
  Mesaj
  271
  Konu
  266
  Üye Avatarı

  Mesaj:271

  Konu:266

  Köy:Aslantaş

  Köyümüz Bozanda Türbesi bulunan Şah Sultanı elimizde bulunan bir Divan ve Sayın Ali İhsan Öztürk ün ulaştırdığı Halil Yazğan tarafından hazırlanmış bir inceleme araştırmadan yola çıkarak sunmaya çalısacagız.

  Bozan Köyü'nün 100 m. doğusunda, Sazlıca deresinin köye bakan batı yamacında, Şah Sultan'ın türbesi bulunmaktadır. Yörede Sultan Hatun Türbesi diyenler çoğunluktadır. Yörede Hatun kelimesi Hatın olarak telaffuz edilmektedir. Dört bölümden oluşan türbenin 240 - 250 m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Türbenin girişinde 100 m2'lik bir eyvan bulunmaktadır. Eyvanın bir tarafına gelen ziyaretçilerin getirdikleri adak kurbanların pişirilmesi için ocaklar yapılmış. Diğer alan gelen ziyaretçilerin getirdikleri lokmaların üzerinde yenilmesi için, masa ve tahta sıralarla donatılmıştır.
  Eyvanda sağa açılan kapının sağ tarafında, Şah Sultan'ın mezarının bulunduğu oda, sol tarafta mutfak ve karşı istikamette bulunan ikinci kapı yaklaşık 90 m2'lik geniş bir odaya açılmaktadır. Bu geniş odada sonbahar ve kış aylarında cem ayinleri yapılır... Gelen ziyaretçilerin çok olması halinde diğer zamanlarda da cem ayinleri yapılır. Bu odanın içi halılarla donatılmış, kanepeler yerleştirilmiştir.
  Türbenin mutfak bölümünde buzdolabı, ocak, tüp, yemek kazanları, tepsi, tabak, kaşık vs. gibi eşyalar bulunmaktadır. Türbenin tüm iç duvarları yarıya kadar fayanslarla kaplanmıþtır. Diğer kısımlar ise temiz bir şekilde boyanmıştır. Ve bakımlıdır. Ayrıca güneş enerjisi suyu mutfak'a alınmıştır. Ziyaretçiler için dere yatağına yakın yerde kasaphane ve tuvaletler yapılmıştır.Şebeke suyu buralarada bağlanmış ve ona göre de temizliği yapılmaktadır.
  Bozan Köyü'nde 90 yaşının üstünde yaşayan ve ömrünün son yıllarında Şah Sultan ziyaretine bakmakla meşgul olan Bessey oğlu Hüseyin Kaya'nın mezarı türbenin yanında bulunan ve kendi arazisi olan tarlaya konulmuştur. Bugün ise, Bozan Köyü'den Hüseyin Kızı Sevim Özdemir'e türbenin anahtarı teslim edilmiş olup, her türlü hizmetini eksiksiz olarak yerine getirmektedir.
  (2006 tarihi itibarıyla düzeltme yapıyorum: Tekkeye şu anda Gubuzun oğlu Hüseyin Mansur bakmaktadır.)

  Şah Sultanın dönemini anlatırken sadece Şah Sultanı işlemek o dönemi anlatmaya yetmeyecegi için Devrüş Muhammedi tanıtma zorunlulugumuz bulunmaktadir. Bu temelde Şah Sultanı iki başlık altında ele alacağız. Bunlar Devrüş Muhammed ve Şah Sultanın kısa özgeçmişleri ve kendilerine ait olan nefeslerden oluşacaktır. Devrüş Muhammede ait 156 ve Şah Sultana ait 20 Nefes günümüze dek ulaşmıstır. O dönemde yaşamış diğer bir Ozan Aşık-i Ahmed´in ise 73 nefesi günümüze ulaşmıstır.

  Elimizdeki Divanın Meydana geliş Şekli:

  Malatyanın Arguvan İlçesine bağlı Karahöyük Köyünden Mehmet oğlu Mustafa Bal(H:1329 doğumlu), küçük yastan başlamak üzere Devrüş Muhammedin, Aşiki Ahmetin ve Şah Sultanın nefeslerini, el yazısı, eski yazı, Mecmualardan ve de bazı sahip olan kişilerden toplamıştır. Topladıgı Şahıslar şunlardır: İsa Köyünden Bekir efendinin mecmuasından, Halpuz Köyünden Ahmet efendinin mecmuasından, Kuşu köyünden Geldigin mecmuasindan, Divrigi´nden Hasan Hüseyin Asil ve Yusuf Hocanın mecmuasından elde etmiştir.
  Nefeslerin öz halini korudugu noktasında kesin bir bilgiye sahip olmamakla beraber sitemizde yayınlayacagız.

  Devrüş Muhammed Kimdir?

  Devrüş Muhammed Kerkütlü Seyit Hüseyin isminde bir zatın oğludur. Seyit Hüseyin Kerbelayı ziyaret eder oradan Hac-ı Bektaş Dergahına gider hizmet eder tekrar Kerbelaya gider İmam Hüseyin Dergahındada hizmettede bulunurmuş. Bu yolculuk sırasinda her defasında Arguvanın İsaköyüne uğrar, misafir olurmuş. Bu seyahatlardan birisinde Köylülerin ısrarını kırmayıp İsaköyüne yerleşmiş ve Fatime isimli bir kızla evlenmiş.
  1755 tarihinde Devrüş Muhammed dünyaya gelmiş ve küçük yaslardayken babası ölmüş. Annesiyle beraber fakirlik ve zaruret içerisinde büyümüş ve daha genç yaşında ilahi bir aşka tutulmustur.
  Hac-ı Bektaş Dergahında hizmetlerde bulunmuş birçok kez ve Devrüşlük makamına ulasmış, yaşamı süresince 3 defa Kerbalayı ziyaret etmiş, hizmette bulunmuş sonra Divriginin Anzahar köyüne yerleşmiş ve Devrüşlük sorumluluğunu oradada uygulamıştır. Karahöyük köyündeki muhuplarını devamlı ziyaret edermiş ve hayata gözlerini Hicri (1244) tarihinde kapatmış ve şimdiki Anzahar´daki türbesinde meftundur.

  Sah Sultan kimdir?

  Şah Sultanda Devrüş Muhammed ve Aşık-i gibi İsaköyünde doğmuştur. Babasının adı Babo Ahmet isminde fakir bir çiftcidir.
  Sah Sultanin dogum tarihi 1755 dir.
  Şah Sultan genç yaşında Devrüş Muhammede bağlanarak kendini ilahi bir yola adamıştır.
  Devrüs Muhammedi, Aşık-i Ahmeti gibi köyünden ayrıldıktan sonra Devrüş Muhammedin yaşadığı Anzaharda kısa bir dönem ikamet etmiş ve ardından Devrüş Muhammedin vefatından sonra kısa bir dönem İsaköyünde yaşamış ve daha sonra D.Muhammedin müritleleri "taliplerin" ve kendisini de seven Bozanlıların ısrarı üzerine Bozana gider ve hayatının sonuna dek Bozanda kalmış ve Hicri 1264 de hayata gözlerini kapatmıştır.

  Nefesleri:

  Tasavvufla ilgili Şiirlerinde,

  " Şerh edip Kuran'ın manasın seçen
  İkiliği atıp birliği geçen
  Tavus kuşlarıyla seyrana çıkan
  Bin çerağın söyle sırdır efendim"
  ve
  "Musa'yı Kazım'ın şavkı Veli'den
  Meskeni anlattı aşkın elinden
  İmam-ı Rıza'nın sesi Ali'den
  Öter dertli dertli gülşana düştük
  vede
  "İmam Cafer hatmeyledi ilmini
  Sahibine bağlamıştır belini"
  ***
  "Yolumuz Muhammed Ali yoludur"
  ***
  "Hak'ta hidayettir bize bu saadet
  Muhammed Mustafa Ali'den himmet
  Ceset kalır burda can çeker zahmet
  Can-ı kurtarmağa sahip bulmalı"

  Diyen Şah Sultan Allah, Muhammed, Ali, Oniki İmam, Hacı Bektaş-ı Veli, Devriş Muhammed ve Erenlerin sevgisinin yanında onların meziyetlerini belirtmekte, dara düştüğünde sığınmakta ve yardım beklemektedir.

  Tasavvufla ilgili bu tür şiirlerinin yanında çeşitli toplumsal ve bireysel konularda yazdığı şiirleri bulunmaktadır.

  "Zalim kast eyledin girdin haneme
  Yağma ettin ondan malım sana ne
  Seni şevke ederim bari hüdama
  Zahmeti zarınan kalsın zalim"

  "Ne kadar zahmet edersen bana
  Niyazım Hakka'dır kıblem kabeye
  İlacım bulmazsam gitmem uzağa
  Zahmettin zarınan kalsın zalim"

  Bir şiirinde kendisine zulm edenleri Firavun'a benzetmekte ve akibetlerininde firavun'ların akibetine uğramasını dilemektedir.

  "Firavun Musa'ya gör neler etti
  Aşrı küsrü lehü kalem zar etti
  Ahirinde onu deryada yuttu
  Bunu da etsende görse gözümüz"

  Şah Sultan kendisi hakkında çıkartılan dedikodulardan usandığını belirttiği bir şiirinde;

  "Yalancının menzilinde usandım
  İnanmayın şu çürüğün sözüne
  Sofuyum der gelir cem'e oturur
  İrağbeti daim kendi özüne"

  ve

  "Büyük küçük bir araya geldiler
  İleri gelenler geri durdular
  şurda garip kaldığımız bildiler
  Ne gördünüz bizden nedir adamlar."

  vede

  "Nice yıldır ayibini gizledim
  İnşallah imana gelir gözledim"

  diyen Şah Sultan bir şiirinde,

  "Yüzü kara hak cemine varamaz
  Kör olmuştur hak didarın göremez
  Yüzyıl kalsa ali nesli türemez
  Muaviye oğlu ile kızından

  Şah Sultan dünyada ve ahiretinde umudu gördüğü Devriş Muhammed için yazdığı bir şiirinde,

  "Vatan tutmuş Anzahar'ın dağını
  Divriği'nin bahçesini bağını
  Gelene gösterin yolun sağını
  Dünya ahret umudumsun efendim"

  Şah Sultan çoğu şiirlerinde kendi mahlazı ile birlikte Devriş Muhammed'in mahlasını kullanmaktadır.
  Kendi mahlasından önce devriş Muhammed'in mahlasının kullanması Devriş Muhammed'e olan saygısı, sevgisi nezaketi, onun üstünlüğünü, büyüklüğünü, alimliğini, pirliğini ve açılan yaralara melhem olabileceğini vurgulamasından kaynaklanmaktadır.

  "Devriş Muhammed'im El aman mürvet
  Umarım ahirette çektirme zahmet
  Şah Sultan kapında diler ırahmet
  Irahmet dileyen sadık olmalı"

  ve

  "Devriş Muhammed'im Hünkar'ın canı
  Pervane olmuşum yandırma beni
  Şah Sultan kapında delidir deli
  Ya Ali sen gönder senden isterim"

  vede

  "Devriş Muhammed'im bu nasıl töre
  Devi yarattınki bizi mi yeye
  Şah Sultan'ım derki şekavemdır sana
  Alemler elinde giriftar oluptur:"

  Bazı şiirlerinde yanlız devriş Muhammed'in mahlazını kullandığıda olmuştur.

  "Devriş Muhammed'im pınarın gözü
  Seni bilmeyenin karadır yüzü
  Yarın mahşer günü sen kurtar bizi
  Dünya ahret umudumsun efendim."

  diyen Şah Sultan Aşıki'ye (Aşık Ahmet Ağa) de oldukça bağlıdır.Kimilerine göre Aşıki'yi manevi kardeş olarak görmektedir.

  Aşıki (Aşık Ahmet Ağa) için yazdığı bir şiirinde;

  "Urum ellerine bir can gönderdim
  Ya Ali sen gönder senden isterim
  Bakmazmısın kebap oldum kavruldum
  Ya Ali sen gönder senden isterim.

  Kerem eyle aşırasın belleri
  Çok gezdirmeyesin gurbet elleri
  Gariptir bilmezsem uzak yolları
  Ya Ali sen gönder senden isterim.

  Ahmed'im çekmiştir mansur darını
  Hakk'a teslim etti cümle varını
  Hıdır arzuluyu hub cemalini
  Ya Ali sen gönder senden isterim."

  Bir şiirinde Aşıki'yi turnaya benzetmektedir.

  "Güzel turnam pervaz edip gel gitmi
  Gidip garip yerde bir mekan tutma
  Garip kaldım gidip beni terk etme
  Gel bizim ellere gez kerem eyle

  Sefil turnam ben mahzunum gel gitmi
  Ali'yi seversen beni terk etme
  Şah Sultan yaralı göğsünden itme
  Gel bizim ellere gez kerem eyle"

  Halk arasında Şah Sultan'ın hiç evlenmediği veya nişanlanmadığı her ne kadar söyleniyorsada:
  Eskiden nişanlı kızlar ve gelinler, kaynana ve kayınbabaları ile konuşmazlardı. El işaretleri ile anlaþırlardı. Buna gelinlik etme denir. Gelinlik etme nezaket ve saygı olsun diye yapılırdı.

  Şah Sultan'ın dilden dile dolaşan biir şiirinde;

  "Bir zaman Palhada kuzuyu güttüm
  Bir zaman Hamız'a gelinlik ettim."
  Yine de dediler Babo'nun kızı"

  Dediğine göre evlenmemişse bile nişanlanmıştır.
  Şah Sultan'ın İsa Köyü'ndeki Dedeler kabilesinde olduğu söylenir. Dedeler kabilesi Karaaslan soyadını taşımaktadır. Dedeler kabilesinde Mehmet Mustafa Karaaslan'ın yurt dışında olduğu bilinmektedir. Ayrıca İsa Köyü'nde Miçiler kabilesinin Şah Sultan'a bağlı olduğu söylenir.

  KAYNAK KİŞİLER

  1- HÜSEYİN KARAKUŞ: Hıdır ve Sultan oğlu 1924 doğumlu, Armutlu (Kuşu) Köyü Eski Muhtarı.
  2- ALİ İHSAN ERDOĞAN: Hüseyin ve Hanım oğlu 1943 doğumlu, Emekli Öğretmen, Armutlu Köyü
  3- ALİ RIZA UĞURLU: Hasan ve Fatma oğlu 1937 doğumlu, İsa Köyü,
  4- GÜLSEREN YILDIZ: Hasan ve Hatice kızı 1964 doğumlu, Arguvan İlçesi
  5- MUHARREM ÖZTÜRK: Hasan ve Hanım oğlu 1938 doğumlu, Bozan Köyü

  KAYNAKÇA

  1- İsmail ÖZMEN, Alevi Bektaşi şiirleri Antolojisi, Cilt. 4
  2- Hamza AKSÜT, Anadolu Aleviliğinin Sosyal ve Coğrafi Kökenleri Tasarım Yayınları
  3- Mehmet YARDIMCI, Arguvan Olgusu Dergisinin 7. sayısı.
  4- 1560 tarihli Kanuni Devri Malatya Tahrir Defteri.
  5- Halil YAZGAN'ın Özel Arşivi.
  6- Divan
 3. #3
  Avatar Resmi
  aleviköyleri
  Mesaj
  271
  Konu
  266
  Üye Avatarı

  Mesaj:271

  Konu:266

  Köy:Aslantaş

  Malatya Arguvan Bozan Köyünde bulunan Şah Sultan Tekkesinin farklı yıllarda çekilmiş Resimleri altalta


  İsim: sahsultan-tekkesi-bozan.jpg
Görüntüleme: 7
Büyüklük: 250.7 KB (Kilobyte)