Sivas, Şarkışla, Yahyalı Köyü

Yahyalı Köyü Sivas ili Şarkışla ilçesi bağlı büyük ve merkezi bir köydür. Daha önceleri Yenihana ( yıldızeli),bağlanmış tekrar şarkışlaya geri verilmiştir. Anadolunun ortasında Ak’Dağı üzerinde kızılırmak yayı içinde emlek yöresinde kardırak (Akçakışla) çayının kuzey kolu üzerinde kurulmuştur.

Eski tarihlerde Ankaradan Sivasa giden askeri yolu üzerinde Saravene denen iskendere yenilip kaçan iran(Pers) Şahının’da Şahın Kayasında saklanarak izini kaybettirdiği bölgededir. Köyün karşısmda kiremitlide 600 lü yıllarda bizans-iran (pers) savaşlarında yakılıp yıkılan bizans şehirlerinden birinin kalıntıları olup halen buluntulardan biri çeşme önünde sulak olarak kullanılmaktadır. Köyde büyük evlerinde kullanılan ve Yukarı harmandan kesilen ağaçların her birine iki kişinin kollarının ancak kavuştuğu ve başka yerleşimin görülmediği köy yerinin 1000 yıl kadar boş kaldığı anlaşılmaktadır.

Köy halkı iranın horasan bölgesinden malazgit zaferinden sonra gelerek komutanlardan Danişmen Gazinin Sivas ve çevresinde kurduğu Danişmen beyliği (1084-1174) içinde yer alan Türkmenlerdendir. Hacı Bektaş Veli gibi hoca Ahmet Yesevinin Anadoluya gönderdiği Rum erenlerinden olan Abdal Musa,Halkımızın gelişini ve özünü deyişinin ilk kıtasında;

Kim ne bilirbizi nice soydanız
Ne zerrece od’dan nede sudanız,
Bize meftun olan marifet söyler
Biz HORASAN mülkündeki boydanız

Diyerek sözlü tarihimizin temelini atmakta’dır. Şah Hatayi Pir Sultan Abdal Aşık Veysel ve günümüz ozanlarının diliyle geleceğe aktarılmaktadır. Yavuz Sultan Selim ve Şah ismail (Şah Hatayi) Arasındaki Anadoluda hakimiyet kurma savaşı Pir Sultan Abdalın asılmasma kadar gitmiştir.

Haklarında agır fetvalar çıkarılan Anadolu halkının bir kısmı Arap kültürüne soklurken bir kısmıda Uzak, bilinmeyen ve daglık saklantılı bölgelere çekilerek varlıklarmı korumuşlardır. İşte bu siyasi baskılar altında kalanlardan Mahmut ve idris adlı iki kardeş 1700’lü yıllarda dagların arkasında ormanların içinde buldukları bu yere Şeyh Oglu İbrahim Agayı getirip uygun görüşü aldıktan sonra Tokat Amasya bölgesinde iken birlikte gelip buraya yerleşmişlerdir

"Yahyalı" adının tam olarak nereden geldigi bilinmemekle bereber Yahya ve Ali isimlerinin birleşimiyle oluştugu anlaşılmakla Türkiyenin bir çok bölgesinde hatta Osmanlı tarafindan Avrupaya gönderilen Türklerin kurdugu yerleşim adlarından anlaşlldıgı gibi eski yerleşim yerlerine baglı olarak bu ismin verildigini düşünmek dogru olur.

Bir cevap yazın