Giresun Şebinkarahisar ilçesi Alevi Köyleri

Benim dedeler Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinden olma olup aslen oralıyım da diyebilirim. Ayda yılda bir oraları ziyaret eder, gezer ve araştırmalar yaparım. Şebinkarahisar ilçesinde 2 köy alevi köyü olup, geriye kalan...

Erzincan – Refahiye – Arpayazı Köyü

Köyün kurucusu Bekir ağa 93 harbi seferberliğinden önce Sivas-İmranlı’nın Mustolar köyünden gelerek bugün orta mahalle denen yere yerleşip köyü kurmuştur. Bekir ağanın oğulları Taşbaşı, Fedeyler(Fadime), kazım ve Temür mahallelerine dağılıp...

Anadolu’nun ve Sevginin Dili Tahtacılar

Etnik kimliği ile Türkmen, dinsel kimliği ile Alevi olan Tahtacılar bugün sahip olduğumuz bilgilere göre Ortaasya’dan gelip Anadolu’ya yerleşen Oğuz Boylarının en eskilerinden biridir. Kültürleri, yaşayışları, müzikleri, samahları, anlatıları ve...