Bingöl Kigi Alevi Köyleri

Kigi

*Arrek
*Bilece
*Zımtek
*Karer
*Zermek
*Osmanuşagı
*Arek
*Pertek
*Inak
*Elbek
*Haküstün
*Arnes
*Köşmir
*Cıbık
*Avenk
*Azbut
*Selenk
*Saror
*Ogaz
*Agdaş
*Karel
*Dinik
*Dızvaz
*Pertek
*Pülur
*Dirmek
*Karmulur
*Dizmorü
*Hecilyas
*Sefkiyar
*Karalya
*Suvarış
*Olmez
*Ilbeyi
*Nacaklı
*Hösnek
*Çanakcı
*Külyen
*Kadı
*Anbak
*Kömler
*Balucuyan
*Alagöz
*Sırmaçek
*Karapınar

Bir cevap yazın