Adana, Tufanbeyli Alevi Köyü olan Evci Köyü Tarihi

Değerli okuyucular, Aşağıda okuyacağınız Evci Köyü Tarihinin geniş bir araştırması değildir.

Kuruluşundan bu yana yaşayan insanlardan öğrendiğimiz, bilimsel bir belgesi olmayan, sadece anlatımlardan derlediğimiz bir tarihtir.
Ciddi ve elde edinilebilecek tüm verilere dayalı bir Tarih araştırması ne bu siteyi kuranların görevi nede üstesinden gelebileceğimiz bir çalışmadır. Çünki ciddi bir Tarih araştırmasına ne yeteneklerimiz nede imkanlarımız elvermemektedir.

Kuruluş Tarihi oldukça yeni olan Köyün canlı tanıklarından (Kamil Ercan, Mehmet Saltık gibi) Henüz hayattayken dinleyerek kaydettiğimiz sözlü anlatımlardır. Evci Türkmen Alevileri Adana İli Ceyhan ilçesine bağlı Durhasan Dede Köyünde yatmakta olan Horasan erenlerinden Durhasan dede’ye ve Yanyatır ocağına bağlı Türkmen boyudur.

Durhasan Dede Köyünün eski adı Evci’dir. Evci Türkmenlerinin Oguz veya Kırgız Türk boylarından birinden olabileceği çeşitli araştırmacılar tarafından öne sürülmüştür. Evci Türkmenlerinin Anadoluya ilk gelişlerinin nezaman olduğukesin bilinmemekle birlikte,Anadoluda ilk yerleştikleri yerlerin Amasya ve çevresi.daha sonraları Sivas-Gürün çevresi olduğunu daha sonra buradan da göç ederek veya ettirilerek Maraş üzerinden Çukurova’ya geçtikleri, ADANA ve çevresinde yerleştiklerini biliyoruz. Bazı kabileler Durhasan’a bazıları Adana-Seyhan Baraj suları altında kalan Gübeli-Göbe Köyünün olduğu yere bazı kabileler Torosların iç taraflarına, o zamanki adıyla sis (Kozan) e bağlı Tortu Kıraç Belen köye yerleşiyorlar.

Bazı kabileler Torosların yayla olan Tahtalı dağları içlerine göç ederek Bozkoyun Çıkak mevkiine yerleşiyorlar. Birkaç kabile de şimdiki Doganlı Köyünün bulunduğu yere yerleşiyorlar.Evci Köyünün şu andaki yeri zamanın Kozanoğulları beyi tarafından verildiğini biliyoruz. Evci Türkmenleri zamanın Kozanoğlu Beyine çok güzel bir Çevlik evi (Derim ev de denen kış-yaz içinde oturulabilen ev çadır)hediye ederler.

Bu hediye Kozanoğlu beyinin çok hoşuna gider Evcilerin ileri gelenlerine yurt edinmeleri için neresini isterlerse vereceğini söyler. O zamanki Evci’nin İleri gelenleri sakin ve ormanlık olan o zamanki adıyla sarınç’ın pınarı dedikleri Şimdiki köyün çeşmesinin bulunduğu yeri isterler. (Tabii olarak o zamanlar Alevilik korkusu var ve sarınçın Pınarı da kendini saklamak için ideal bir yerdir) Daha sonraları yukarıda bahsettiğimiz kabilelerde sarınçın pınarına gelirler ve Köy tamamlanmış olur.Sarınçın pınarına Sarı Çaylı isminde bir kadı çeşme yaptırır.

Kaynak: www.alevihaber.com


Farklı bir Kaynak Anlatımı:

Tufanbeylinin batısında ve Tufanbeyliye 18 KM uzaklıkta bulunmaktadır. Ulaşım Karsavran ve Doğanlı Köyleri üzerinden iki ayrı yerden ulaşım yaoılmaktadır.
Evci Köyü 100 haneden ibaret olup nufusu 450 civarındadır.
Evci Köyünün genç nesilleri şehirlere göç etmiş olup köyde yaşlı kişiler bulunmaktadır. Köyün ekonomik geliri tamamen tarıma dayalıdır. Halen köyde sulama göleti, okul, içme suyu (kısıtlıda olsa)elektriği,telefonu ve bir de Cem evi bulunmaktadır. Orman arazileri yok olmakla beraber meşe ağacına dayalı korulukları bulunmaktadır.

Evci Köyünün içme suyu bakımından sıkıntısı çoktur.Köyün bir özelliği üzüm bağları çok elverişli olup,köyün güzelliğini pluşturmaktadır.

Evci Köyünün Tarihçesi: Evci Köyünün ilk göçerlerinin İran Horasandan geldiği bilinmektedir.İlk göç esnasında Tufanbeylinin orta köyünde,Çatalçam ve Evci Köyü uzun zaman beraber oturmuşlar.
Kozanoğlu döneminde üç köyün ayrılmasına karar verilmiş.Şanşa denen Çatalçam köyü Doğanlı arasında bulunan vadi ve dağ etği yöresine yerleşmiştir.Ayrılmalarının sebebi,orta köydeki suyun çıkak ismi olduğu için bazı senelerde çıkmadığından köylerin müsait yerlere ayrılması uygun görülmüştür.

Evci Köyü adını almasındaki mana; Köyün eski insanlarının yüzde doksanı inşaat ustası ve marangozluğa dayalıkişiler olan seyyar dürülen çatma ev yapma dolayısıyla Kozanoğluna hizmet etmiş olduklarından kedilerine Kozanoğlu Evci adını verdiğinden köy bu adı almıştır.Köyün yüzde yüzü okur yazardır.

Bir cevap yazın