Aleviliği çağrıştıran isim ile kurulan ilk Alevi-Bektaşi Derneği

Hacıbektaş Kültür, Kalkınma ve Yardım Derneği
Kurucuları ve Tüzüğü
Kurucular içinde çok sayıda Hacıbektaş’lı var.
Lütfen amaç kısmına dikkat ediniz.
Derneğin siyaset ile ilgisi yoktur maddesi konulmuş.
Bu derneği kuranlar içinde rahmetli amcam Mehmet Ali Balaban da vardı. Derneğin siyaset ile ilgisinin olmadığını koymayı gerekli görmüşler.
Din, siyaset ve ticaretin bir elde tutulması o dönemde çok ayıplı bir durum olarak görülmüş olmalı ki bu maddenin konulmasına ihtiyaç duyulmuş.
Türkiye’de elbette daha önce Aleviler tarafından kurulan dernekler var.

Örneğin Erzincan /Kemaliye /Ocak Köyü Güzelleştirme derneği 1957’de kurulmuş. Ancak köyü yakından tanımayanlar bu derneğin bir Alevi / Bektaşi derneği olduğunu anlamakta zorlanabilir.

Hacıbektaş Kültür, Kalkınma ve Yardım Derneği ise Hacıbektaş isminden hareketle ilk anda bir Alevi Derneği olduğunu fark ettiriyor.
Derneğin Haysiyet Kurulu başkanı ise büyük âlimlerden Bektaşi Doç. Dr. Bedri Noyan Dedebaba.

Kazım Balaban / Viyana

AleviKoyleri

Bir cevap yazın