Osmanlı Arşivinde Malatya Arguvan Alevi Köyleri

Yürektaşı köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Xalican
■ Kürd yerleşimi
■ Daha önce Hekimhan ilçesine bağlı iken 25.08.1985 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla
Arguvan ilçesi Merkez bucağına bağlandı.
Armutlu köy – Arguvan – Malatya
Eski adı: Kuşu
Kızık köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Kızık
■ Alevi yerleşimi (Atmalı aşireti).
■ Atmali asiretinden degildirler. Emir ve Kizik köyleri komsu köylüler tarafindan Atmali Kürd asiretinden olduklari bilinmez.
Eski ismi Lolan veya Lolican.
Kuruttaş köy – Arguvan (Yoncalı bucağı) – Malatya
1928 K: Kuruttaş
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
Çevreli köy – Arguvan – Malatya
Eski adı: Musu
Yayıklı köy – Arguvan – Malatya
Eski adı: Helicaçiftliği [ Kürd helican ]
Güveçli köy – Arguvan – Malatya
Eski adı: Maman [ Kürd "amcalar" ]
Göçeruşağı köy – Arguvan (Yoncalı bucağı) – Malatya
1928 K: Göçeruşağı [ Kürd koçeran "göçerler" ]
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
Sığırcıuşağı köy – Arguvan (Yoncalı bucağı) – Malatya
1928 K: Sığırcıuşağı
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
Asmaca köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Asmaca
■ Alevi yerleşimi
Çobandere köy – Arguvan (Yoncalı bucağı) – Malatya
1928 K: Şotik [ Kürd şûtık
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
■ Osmanlı döneminde ve 1954’e dek bugünkü Arguvan ilçesine tekabül eden Şotik nahiyesinin merkez kasabası idi.
■ Şotik olan ismi geri alinmistir.
Bozan köy – Arguvan – Malatya
1560 T: Bozan [ Kürd "bozlar" ]
■ Türk Alevi yerleşimi
■ Bozan Köyü 1560 Tahrir defterinde de geçer. Türkmen Alevidir.
Çavuşköy köy – Arguvan – Malatya
■ Alevi yerleşimi
Eymir köy – Arguvan – Malatya
1946 MYK: Eğmir
1928 K: Eymir [ Tr Eymir/Eymür
■ Alevi yerleşimi
Tarlacık köy – Arguvan – Malatya
1946 MYK: Ektir
■ Alevi yerleşimi
Akören köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Akviran
■ Türk Alevi yerleşimi
Güngören köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Kazabela/Kadabela
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atma aşireti).
Asar köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Asar
■ Alevi yerleşimi
Yukarısülmenli köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Yukarısülmenli
■ Alevi yerleşimi
Kömürlük köy – Arguvan (Yoncalı bucağı) – Malatya
1928 K: Kömürlük
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
Yoncalı köy – Arguvan (Yoncalı bucağı) – Malatya
1928, 1946 K, MYK: Birik [ Kürd bîrik "kuyucuk" ]
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
Alhasuşağı köy – Arguvan (Yoncalı bucağı) – Malatya
1928 K: Alhasoğlu [ Kürd alxasan
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
Aşağısülmenli köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Aşağısülmenli
Arguvan ilçe – Arguvan – Malatya
1928 K: Tahir [ Tr Tahar
E1079 Asoğ: Argavan
Y900 Hon: Argaoún/Argaós
■ Bizanslı tarihçi Kedrenos ve Skylitzes’e göre Pavlikçi mezhebi mesnuplarının 9. yy’da Tephrike (Divriği) ile birlikte kurduğu iki müstahkem kentten biri idi.
Honigman 56. ■ Osmanlı döneminde ve 1957’ye dek Tahir adı kullanılır. Cumhuriyet döneminde Türkçe isim yerine eski adın benimsendiği ender örneklerden biridir. SN
■ Kürdce: Arxawûn /Arxawan (Erxewan)
■ © 26.03.1782 Malatya voyvodalığı aklamından olup Keban Madeni’ne senede yedi bin yük kömür vermek üzere sair tekalifden muaf tutulan Erguvan
karyesi ahalisinin…
Gökağaç köy – Arguvan (Yoncalı bucağı) – Malatya
1928 K: Gökağaç
■ Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
Bozburun köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Parçikan [ Kürd parçikan/percigan "aş." ]
■ Kürd yerleşimi (Parçikan aşireti).
■ .Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zeyde, Parçikan ve Hemedi aşiretlerine mensup . ** 17.07.1764 …
Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair
*** 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin
*** 24.05.1919 Barçikan[Parçikan], Zive ve Herve aşiretleri reisi Halil Efendi’nin davası…
Karahöyük köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Karahöyük
■ Alevi yerleşimi
■ Kismen türklesmis Ermeni yerlesimi oldugu söylenir.
Koçak köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Mamusa
■ Alevi yerleşimi
Kuyudere köy – Arguvan – Malatya
Eski adı: Minayik
■ Alevi yerleşimi
İsaköy köy – Arguvan – Malatya
1928 K: İsaköy
■ Alevi yerleşimi
Karababa köy – Arguvan – Malatya
K2010: Mamahar
■ Kürd yerleşimi
■ Köy sünni-kürd olup, köyün hemen güneyindeki arkeolojik alanında kalkolitik, tunç ve Bizans dönemi yerleşim izleri vardır.
Konakbaşı köy – Arguvan – Malatya
1946 MYK: Abbasi [ Kürd abbasî
Koyuncu köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Gürge
■ Alevi yerleşimi
Yenisu köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Kızıluşağı
■ Kürd yerleşimi
Çimenuşağı mah Yenisu – Arguvan – Malatya
1946 MYK: Çümenuşağı
1928 K: Çimenuşağı
1722: Çirmen
■ Alevi yerleşimi
■ © 28.12.1722 Malatya kazasında Arguvan nahiyesinde havass-ı hümayundan Çirmen karyesi halkından
Şaki Kirde oğulları hakkında arzuhalleri.
Gümüşlü köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Kasrik [ Kürd qesrik
Yr2010: Kesirik
■ Alevi yerleşimi
Morhamam köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Morhamam
1519: Nurhamam
■ Alevi Kürd yerleşimi
■ Morhamam’ın eski adı (1519 ve 1560 Osmanlı kayıtlarında) Nurhamam olarak kayıtlıdır. Köy Alevi-Türkmendir.
Ancak köye sonradan yerleşmiş olan birkaç Sünni- Kürd aileler de vardır. Melitene
■ © 13.07.1777 Malatya, Erguvan nahiyesinin Morhamam köyünde fetihten evvel ve sonra
Kutbularifin Mevlana Hayreddin’in evladına vakfı olduğundan hariçten yapılan müdahelenin men‘i.
Ermişli köy – Arguvan – Malatya
1643, 1928 Ç&K, K: Germişi
■ Alevi yerleşimi
Çayırlı köy – Arguvan – Malatya
1946 MYK: Arakil
1928 K: Arakél [ Erm arakelots "havariler (manastırı)" ]
■ Alevi Kürd yerleşimi
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi.
Yamaç köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Muşadi
■ Türk Alevi yerleşimi
Yazıbaşı köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Narmikan [ Kürd nermikan "yumuşaklar
■ Kürd yerleşimi
Doydum köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Doydum
■ Türk Alevi yerleşimi
Bahçeli köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Maliyan [ Kürd malyan
İçmece köy – Arguvan – Malatya
1928 K: Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
■ Alevi yerleşimi
■ Osmanlılar Dönemindeki ismi İçmekçi olup, Çermik ismi şimdi baraj alanı altında kalan ılıcadan kaynaklanmıştır.
Köy Alevi- Türkmen ve Sünni-Kürd yerleşimidir.

AleviKoyleri

Bir cevap yazın