18.-19.YY. Dersim-Malatya Hattı Alevi Katliamları

„Üçbin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, gündelik yaşayan insandır… Goethe“ Selçuklu ve Osmanlı’da Alevi Katliamları dendiğinde, ilk akla gelenler Babai, Şeyh Bedreddin, Şahkulu ve Yavuz Sultan Selim’in „halifelik“ zırhına bürünmesinden...