Alevi – Bektaşi Edebiyatında Ermeni Aşıklar kimlerdir?

Bir Hıristiyan halk olarak, özellikle Gregoryan Ermeniler, birçok açıdan kendilerine yakın buldukları Alevilik’le Bektaşiliği rahatlıkla benimsemişler ve onların şiirsel sözcülüğüne kendilerini uyarlamışlardır. Cumhuriyet’in başlangıç yıllarında Şark İlleri Asayiş Müşaviri ve...

Alevi Türküleri ve Alevi Deyişleri

Gelenekler görenekler bir toplumu oluşturan en temel özellikleri içerir. Bu gelenek göreneklerimiz içerisinde birçok değeri taşır. Biz Aleviler gelenek göreneklerimiz sayesinde yeni nesle sevgiyi, saygıyı, dostluğu, insan sevgisini, doğa sevgisini,...