Aleviliğin Temelleri

Alevilik binli yılların başında Kızılbaşlıkla başlamadı. Kökü tahmin edemiyeceğiniz kadar derindir. Alevilerin atalarını oluşturan ilk topluluklar, bilim adamlarının “Bereketli Hilal” dedikleri bölgenin üst noktasında yaşadılar. Bereketli Hilal’in bir bacağı Zagros...