Alevilik mitolojisi, felsefesi ve ritüel dünyası

Alevilik mitolojisi, felsefesi ve ritüel dünyası İslam dahil birçok dinle ayrışır: Biz Aleviler olarak; – “Âdem ile Havva” mitolojisine inanmaz ve kendimizi “Güruhu Naciye” olarak görürüz. İnancımızda “cennet- cehennem” yoktur....